2014 07 12 —> Last updated in July the 12th in 2014 / Sist oppdatert den 12. i 7. i 2014
Unicode (UTF-8) encoding tegnkoding
Warning! Advarsel!

BearCY's Fuck-school teaching G-spot massage
(bypass this page)
BearCYs Puleskole for instruksjon i G-punktsmassasje
(hopp over denne siden)

My site contains heretic texts and erotic wallpapers and behind the password protection even pornographic illustrations and wallpapers. It may therefore invoke aversion in some delicate minds:

These texts are not written with you in mind; who suffer from anxiety of discovering new aspects of yourself, and perhaps even risk to learn to understand something you previously did not feel presupposed to comprehend.

The purpose of this site is to bring insight of an alternative to the one-sided enjoyment of painexchange that all common pornography portrays, for anyone who are sick and tired of experiencing pain in their sexual relationship.

And who decline to poison their bodies by doing drugs or sniffing poppers in order to make it bareable to continue to get raped.

If you're younger than 18 years of age, you'll need to click on the Back-button at the top left of your window, or hold down the Alt-key, while you click on the left arrow-key in Windows. Eventually just close this tab or window.

When you have passed 16 years of age, you may – under your parents or guardians guidance â€" read on; since it is still they who are your legal guardians, and who carry the legal responsibility of defending your innocence until you're 18 years of age. The sexual lower age differs from country to country: In Iceland, you'll have to be 14 to experience sex legally, in Sweden and Denmark, you'll have to be 15. And in Norway, you'll have to be 16. Please ask your parents what this age is in your country, before you read on!

BearCY's Fuck-school teaching G-spot massage
(bypass this page)

Nettstedet mitt inneholder kjetterske tekster og erotiske bakgrunnsbilder og innenfor passordbeskyttelsen også pornografiske illustrasjoner og bakgrunnsbilder. Dette kan derfor vekke avsky i enkelte sarte sinn:

Disse tekstene er ikke myntet på deg som lider av angst for å oppdage nye sider ved deg selv, og kanskje til og med risikere lære og forstå noe du tidligere ikke følte at du eide forutsetninger til skjønne av deg selv uten litt inspirasjon til å utvikle deg selv fra andre.

Formålet med denne sida er å bringe innsikt om et alternativ til pornografiens smertenyteri til de gifte eller samboende par som har oppdaget at utveksling av smerter ikke tenner dem seksuelt.

Er du yngre enn 18 år, må du klikke på Tilbake-knappen øverst til venstre i vinduet; eller holde nede Alt-tasten, mens du trykker på venstre piltast. Eventuelt lukke fanen eller vinduet.

Har du fylt 16 år, kan du – under dine foreldre eller foresatte sin veiledning – lese videre; da det nå ennå fortsatt er de som er myndige for kroppen din, og som bærer det juridiske ansvaret for stå til rette for ikke ha vernet deg mot eventuelle skader av denne – eller på sinnet ditt.

Frem til du selv har passert 18 år, og først da eier juridisk rett til å bestemme over deg selv i forhold til sex fullstendig.

Den seksuelle lavalder gir foreldrene dine rett til å svare deg ja på spørsmålet ditt, når du ber dem om deres tillatelse til ha sex med kjæresten din.

Men det gir dem også fortsatt – som dine formyndere (de som er myndige for deg inntil du har fylt 18 og er myndig til å bestemme over deg selv) retten til svare deg nei; hvis du for eksempel i vanvare har holdt hele den seksuelle utviklingen din hemmelig for dem og du på denne måten derfor helt ubevisst har havnet i skade for å frata dem forutsetningen som de trenger til selv å oppnå anledning til å fordøye dette om deg like lenge som du har: At du som deres barn faktisk har seksuelle følelser som du har behov for å få tilfredsstilt. Og at de derfor ikke selv er modne mentalt til å tillate deg noe så deilig og samtidig sårbart. Og at de videre derfor føler at du ikke kan være moden nok til forholde deg til sex før lenge etter at du har fylt 18 år; selvom du da eier juridisk rett til å bestemme over deg selv!

Har de også selv bare ensidig smertefulle erfaringer i forhold til puling; og derfor mangler tilstrekkelig innsikt til å innse at det for deg og kjæresten din faktisk er mulig å lære dere selv og hverandre å pule gjensidig både smertefritt og intenst nytelsesfullt uten at det går på helsa løs i form av avhengighet av giftige og avhengighetsskapende smertestillere som partydop og poppers, så kan det også hende at de i beste mening nekter deg å gjøre noe som de antar at du bare vil angre på og la deg såre av, lengst mulig.

 Eller om de lider av homofobi, aldersforskjellfobi eller andre ufordøyde fobier eller angster; noe som du selv i form av den evige sjela di; som inkarnerer kroppen som du som i egne øyne dødelig ego ubevisst som du besetter, isåfall har skjebnebestemt at du skulle gå glipp av og føle savn for resten av livet ditt; eller i det minste inntil du fylte 18 og ble fri, allerede før du begynte inkarnere kroppen din som den du (mer eller mindre ubevisst men allikevel med din egen hellige frie vilje) velger å være og oppføre deg som i dag…

Selv hadde jeg ikke min aller første seksuelle erfaring før jeg hadde fylt 19 år og med noen som var mer enn dobbelt så gamle som jeg var og forstår derfor lettere de som er like umodne som jeg selv var i den alderen og som ikke føler seg modne til noe seksuelt riktig ennå.

Selvom jeg oppdaga at jeg var forelska i patrujleføreren min i speideren allerede som femtenåring. Og da at jeg måtte ha vært det siden jeg traff ham første gang som 13-åring. At han ikke gjengjeldte følelsene mine og at jeg ikke fikk sånne lyster med andre tidligere, anser jeg å være personlig og individuelt. Og overlater til alle andre å få bestemme over sine egne følelser fullstendig. Innenfor alle lover og regler som gjelder, naturligvis!
Ettersom de som vedtar disse lovene er i utvikling og lovene derfor blir forandret, så vil jeg rette meg etter disse ved justere- eller eventuelt fjerne denne advarselen. Jeg oppfatter det dithen at jeg bare klarer ha det trivelig i ditt selskap samtidig som du også har det trivelig i mitt: Klarer du du ikke å ha det trivelig i mitt selskap, så vil det være motstandsfylt for meg å klare å ha det særlig mye mer trivelig i ditt; og vil overlate deg til deg selv eller andre som du føler at du kan stole mere på enn du klarer å stole på meg.

Jeg forstår nemlig ikke den greia at noen kan ha det trivelig på bekostning av noen andre, uten merke eller bry seg om at den andre ikke også har det like trivelig! Jeg føler en dyp ømhet overfor alt og alle, og dette er mitt utgangspunkt for alt jeg skriver. Sårer det deg, så si fra: Da gjør du meg i stand til nyansere og korrigere meg, før du kan forvente at jeg må føle meg forpliktet til skyldfølelse eller straff!

BearCY's Fuck-school teaching G-spot massage
(bypass this page)
BearCYs Puleskole for instruksjon i G-punktsmassasje
(hopp over denne siden)
Whenever you in Windows XP wish to delete all the temporary files (documents and pictures) that are downloaded to your hard disk and stored in the folder Temporary Internet Files by your www-browser, in order to enable it to display them to you in this window all the files that you don't grant your children to stumble upon, you may click on the flag below in order to follow this guide:

Når du i Windows XP ønsker å slette alle midlertidige filer (dokument og bilder) som lastes ned på harddisken og lagres i mappen Temporary Internet Files av www-leseren din for at den deretter skal kunne vise deg dem i dette vinduet; alle filer du ikke unner barna dine snuble over og når du ønsker slette loggen over hjemmesideadresser du har besøkt, kan du klikke på flagget nedenfor og følge denne veiledningen:


Menyklikk på den blå e'en på skrivebordet og velg Egenskaper.
 


OBS! Har du ikke Windows XP, m du hoppe videre til neste bilde!

Finnes det ikke noe slikt ikon på skrivebordet ditt, klikk i stedet på
Startknappen nederst i venstre hjørne på skjermen.
Menyklikk på Internet Explorer og velg Egenskaper for Internet.

 


Finnes det ikke noe slikt ikon i Startmenyen din, klikk i stedet på

Startknappen nederst i venstre hjørne på skjermen.
Klikk på (ikke xp: Innstillinger og så på) Kontrollpanel.
I Kontrollpanelet klikker du på
Alternativer for Internet.

 

Slett_filer

Velg fanen
Generelt og klikk på knappen Slett filer

 


Hvis du regelmessig besøker hjemmesider du ikke ønsker at andre som også bruker
samme PC som deg skal rote seg inn i, kan du justere ned antall dager filer skal lagres i
loggen til
0 - null - hvis du permanent ønsker at loggen skal slettes automatisk
hver gang du lukker alle vindu i Internet Explorer.

 

          

For tømme loggen over nettstedadresser på Internet som du nettopp har besøkt
(og som logges, slik at du lett skal kunne finne tilbake der du nettopp har vært og når du har vært der; eller som nestemann som besøker filene dine kan finne og lese og se), kan du klikke på knappen Slett logg.

 


Ønsker du at Internet Explorer automatisk skal slette disse filene for deg, hver gang du avslutter alle vindu av programmet, Gå inn i fanen
Avansert og sørg for at denne boksen er haket av! Men vær oppmerksom på at du må slette filer under fanen Generelt for å aktivisere dette valget, ellers vil filene (dokument og bilder) du har sett frem til nå bli liggende og vitne om hvor du har vært og hva du har gjort der, samt når filen ble lastet ned; fildatoen for når den ble opprettet.

Klikk for  fortsette!

 


Menu-click on the blue
e on your desktop. Select Properties.
 


If there are no such icon on your desktop, click on the start-button
at your lower left, select
(not xp: Settings and then) Control Panel.
In the Control Panel, select Internet Options.

        

Select the
General-tab and click on the Delete Files-button.

 


If you generally visit sites that you don't want otherswho also use the same PCshall stumble themselves in on, you may adjust the number of days that the history files shall be stored down to 0zero. Then the log will be deleted permanently each time you close all windows in Internet Explorer.

 

           

In order to empty the log containing visited addresses on the Internet that you have just visited (and that are logged, so that you will gain easy access back to the information of where you've been and when you've been there; or that the next user of the PC can find and read), you may click the button
Clear History.

 


If you'd like the Internet Explorer to automatically delete
all these files for you whenever you exit the program,
Select the
Advanced-tab and make sure to leave this check-box marked!

BearCY's Fuck-school instruction in G-spot massage   BearCYs Puleskole for instruksjon i G-punktsmassasje
English Speaking   Norsktalende
Password Protected Link!   Passordbeskyttet Peker!

   

painlessfuck.info
puleskole.no
smertefripuling.no

OnLiner!